Begravning

Alla

Vi samarbetar med de främsta juridiska experterna i Göteborgs fastigheter för att se till att allt går smidigt och enligt lagarna. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Våra tjänster i Göteborg omfattar allt från juridiskt bistånd, till flytt och försäljning av egendom.
Du behöver inte spendera en förmögenhet på tjänster av hög kvalitet. Vi kan ge en mer personlig service tack vare vår lokala närvaro.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Begravning

För att säkerställa att vi förvaltar fastigheter till högsta möjliga standard har vi utvecklat våra processer. Nordjouren värnar om miljön och gör allt för att hanteringen av ett dödsbo i Göteborg ska ske på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.
Begravning
Dödsbabs

Dödsbabs

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig att förvalta din egendom i Göteborg. Vår lokala närvaro gör att vi kan erbjuda en personlig touch som andra inte kan matcha.

Hur Betalar Man Räkningar I Ett Dödsbo

Vi tillhandahåller en personlig service anpassad efter de individuella behoven för varje fastighet i Göteborg. Vårt engagemang för kvalitet och kundservice bygger långvariga relationer.
Dödsboanmälan Göteborg
Dödsboanmälan Göteborg
Vi samarbetar med några av de bästa juridiska experterna inom dödsbon i Göteborg för att se till att allt går smidigt och enligt lagen. Vi är din enda kontaktpunkt från början till slut.
Vilka Värden Ska Tas Upp I En Bouppteckning
Från värdering till försäljning, från juridisk rådgivning till flytt, vi är här för att hjälpa dig genom varje steg. Frågor? Är du oroad? Är du oroad? Du kan alltid kontakta oss för din Göteborgsfastighet tack vare vår utmärkta kundservice.

Frequently Asked Questions

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

Den avlidna personens arvingar har rätt till 50% av all egendom. Med äktenskapsförord delas er egendom enligt vad ni har bestämt i förordet. Den avlidnes arvingar har rätt till all egendom som är den avlidnes enskilda egendom enligt äktenskapsförordet och hälften av makarnas giftorättsgods.

Pengar på bankkonton kan vara giftorättsgods och ska i så fall ingå i bodelningen, om det inte är så att något gör att pengarna är enskild egendom. Att endast en av makarna står på kontot ändrar inte faktum att pengarna på kontot fortfarande kan vara giftorättsgods.

Pris för tömning av dödsbo ligger på 690 kr per timme.