Göteborgsbranden

Kan Ett Dödsbo Ärva Pengar

Vi hanterar varje dödsbo med fullständig konfidentialitet och integritet. Varje fastighet är unik och därför erbjuder vi individuell rådgivning för att på djupet förstå din fastighet i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Från början till slut är vi din enda kontaktpunkt. Vi säkerställer att alla dokument är korrekta och att alla lagkrav uppfylls.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Begravning

Varje fastighet i Göteborg har sina unika egenskaper som vi behandlar med omsorg och respekt. Du är aldrig ensam med vårt stöd och vägledning.
Begravning
Kungsbacka

Kungsbacka

Vi är redo att svara på dina frågor och hjälpa till med alla dina speciella önskemål. Är du redo? Kontakta oss för att veta mer om din fastighet i Göteborg.

Kan Man Slänga Gamla Deklarationer

Nordjouren förvaltar inte bara dödsbo, vi är även din partner i Göteborg. Våra Göteborgs fastighetstjänster är transparenta och det finns inga dolda kostnader.
Till Vårdboende
Till Vårdboende
Letar du efter något annorlunda eller speciellt? Våra tjänster kan skräddarsys för just din fastighet i Göteborg. Fastighetsförvaltning kan vara en känslomässigt och mentalt krävande process.
Dodsbo Väst
Om du letar efter en partner för att förvalta din dödsbo, kontakta Nordjouren. Vi förstår din situation och är lyhörda för den.

Frequently Asked Questions

Man har dock ingen valmöjlighet att välja om man vill göra en bouppteckning eller inte. Men det finns ett alternativ till bouppteckning, en s.k. dödsboanmälan (20 kap 8a § ärvdabalken). Om den döde inte hade tillgångar som räcker utöver begravningskostnader och dylikt behöver man inte göra en bouppteckning.

Vi kan hämta möbler samt flyttkartonger med glas/porslin, husgeråd, böcker, el-artiklar, leksaker och tavlor som packats för att klara av frakt (se nedan våra rekommendationer för packning och sortering). Vi kan även hämta större mängder kläder och textil och tar även emot dödsbon.

Dödsbodelägarna är de som har rätt att få gå in i ett dödsbo och är även de som har rätt till arv. Dödsbodelägare är alltså den avlidnes legala arvingar samt eventuella universella testamentstagare. Utgångspunkten är att dödsboet företräds av dödsbodelägarna gemensamt.

Man kan välja att värdera hela bohaget som en post i bouppteckningen. Om lösöre redovisas separat brukar det oftast vara något av högre värde, exempelvis dyrare möbler, musikinstrument och smycken. Bohag som nämnts i testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska inte tas med.

Vad gäller bostad (fastighet och bostadsrätt, inte hyresrätt) så kan den nya ägaren inte få tillträde förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. Däremot är det möjligt att tömma bostaden och lägga ut den för försäljning innan bouppteckningen är registrerad.