Kullaviks Hamn

Cleaning

Vi ser fram emot att hjälpa dig genom denna utmanande tid och göra processen så smidig och bekymmersfri som möjligt. Du kommer att guidas genom hela processen av våra experter. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Eftersom vi förstår och känner empati för din situation blir vi mer än bara ett företag. Vi tackar dig för att du valt Nordjouren som din partner inom Göteborgs fastighetsförvaltning.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Dödsbo Röjning

Vi är engagerade i att se till att du är nöjd. Detta hjälper oss att förstå vad dina exakta behov är.
Dödsbo Röjning
Städning

Städning

När du behöver oss finns vi alltid tillgängliga. Våra innovativa processer och arbetsflöden gör fastighetsförvaltningen enklare än någonsin i Göteborg.

Skrotbil

Vi strävar efter perfektion i allt vi gör. Är du redo att börja? Kontakta oss direkt för att prata om din Göteborgsfastighet.
För
För
Vi garanterar att dina värdefulla ägodelar kommer att säljas till bästa möjliga pris med vår expertis. Kostnadsfria konsultationer finns för att diskutera din fastighet i Göteborg.
Dödsbo Tömning Göteborg
Vi strävar efter att vara bäst på allt vi gör. Vi vet att dödsbo i Göteborg kan vara en tidskänslig fråga.

Frequently Asked Questions

Nej, en person som kallats till en förrättning behöver inte vara personligen närvarande. Personen kan vara närvarande genom ombud via en fullmakt eller så räcker det med att ett bevis om att personen blivit kallad.

Man har dock ingen valmöjlighet att välja om man vill göra en bouppteckning eller inte. Men det finns ett alternativ till bouppteckning, en s.k. dödsboanmälan (20 kap 8a § ärvdabalken). Om den döde inte hade tillgångar som räcker utöver begravningskostnader och dylikt behöver man inte göra en bouppteckning.

Vi kan hämta möbler samt flyttkartonger med glas/porslin, husgeråd, böcker, el-artiklar, leksaker och tavlor som packats för att klara av frakt (se nedan våra rekommendationer för packning och sortering). Vi kan även hämta större mängder kläder och textil och tar även emot dödsbon.

Dödsbodelägarna är de som har rätt att få gå in i ett dödsbo och är även de som har rätt till arv. Dödsbodelägare är alltså den avlidnes legala arvingar samt eventuella universella testamentstagare. Utgångspunkten är att dödsboet företräds av dödsbodelägarna gemensamt.