Skrotbil

Våra Tjänster

Nordjouren sätter högsta prioritet på din säkerhet. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vår lokala närvaro möjliggör en unik personlig touch.
Nordjouren erbjuder de bästa fastighetstjänsterna i Göteborg. Vår kunskap och erfarenhet inom området säkerställer en professionell och empatisk service.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Vad Kostar En Begravning Med Bouppteckning

Om du letar efter hjälp med att sälja fastigheter inom en fastighet i Göteborg har du kommit till rätt plats. Vårt team av experter, vår mångåriga erfarenhet och vårt engagemang för kunderna säkerställer att fastighetsförvaltningen går så smidigt som möjligt.
Vad Kostar En Begravning Med Bouppteckning
För Pågående Arbete

För Pågående Arbete

Vi försöker återvinna och ge så mycket vi kan för att minska avfallet. Vi är stolta över våra sortimentstjänster som täcker alla krav för att förvalta ett dödsbo i Göteborg.

Göteborg

Vi garanterar det. Nordjouren går längre än ett enkelt företag.
Vad Ska Betalas Först Vid Dödsfall
Vad Ska Betalas Först Vid Dödsfall
Med våra innovativa metoder och effektiva arbetsflöden gör vi processen att förvalta ett dödsbo i Göteborg smidigare än någonsin. Alla aspekter av vår relation med din Göteborgsfastighet bedrivs i strikt konfidentialitet.
Auktioner
Vi är engagerade i din belåtenhet. Nordjourens erfarenhet av dödsbo är omfattande.

Frequently Asked Questions

Vem ska betala en bouppteckning? Det är i första hand dödsboet som ska betala för bouppteckningen och övriga kostnader i samband med dödsfallet. Som arvinge blir man inte ansvarig för den avlidnes skulder, utan de skulder som inte kan betalas ur dödsboet avskrivs.

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Du ärver inte skulder Du ärver alltså aldrig skulder.

Om en tillgång eller skuld har uppkommit efter dödsfallet, ska den inte tas med i bouppteckningen. Undantag gäller dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader. Efter att bouppteckningen har upprättats ska den avlidnes och boets skulder betalas.

Att tömma lägenheten innan bouppteckningen har gjorts, klassificeras därför som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) eller förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken). Det är alltså inte tillåtet att tömma lägenheten innan bouppteckning har gjorts, utan räknas som ett brottsligt beteende - vilket är straffbart.