Hur Länge Kan Det Vara Ett Dödsbo

Lösöre

Hög kvalitet behöver inte kosta en förmögenhet. Vill du ha något speciellt, eller är det bara lite annorlunda? Vi kan anpassa vår tjänst för att passa din unika Göteborgsgård. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Eftersom vi förstår och känner empati för din situation blir vi mer än bara ett företag. Vi tackar dig för att du valt Nordjouren som din partner inom Göteborgs fastighetsförvaltning.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Ska Det Bli

När du behöver oss finns vi alltid tillgängliga. Våra innovativa processer och arbetsflöden gör fastighetsförvaltningen enklare än någonsin i Göteborg.
Ska Det Bli
Mårdis

Mårdis

När du navigerar i komplexiteten i ett dödsbo i Göteborg behöver du en partner du kan lita på. Inga förseningar, bara resultat.

Dödsbo Städning Göteborg

Vi strävar efter att vara bäst på allt vi gör. Vi vet att dödsbo i Göteborg kan vara en tidskänslig fråga.
Ekonomiskt Bistånd
Ekonomiskt Bistånd
Vår tjänst är skräddarsydd för varje enskild fastighet i Göteborg. Inga förseningar, bara resultat.
Göteborg Skjutning
Vi garanterar att dina värdefulla ägodelar kommer att säljas till bästa möjliga pris med vår expertis. Kostnadsfria konsultationer finns för att diskutera din fastighet i Göteborg.

Frequently Asked Questions

Nej, en person som kallats till en förrättning behöver inte vara personligen närvarande. Personen kan vara närvarande genom ombud via en fullmakt eller så räcker det med att ett bevis om att personen blivit kallad.

Man har dock ingen valmöjlighet att välja om man vill göra en bouppteckning eller inte. Men det finns ett alternativ till bouppteckning, en s.k. dödsboanmälan (20 kap 8a § ärvdabalken). Om den döde inte hade tillgångar som räcker utöver begravningskostnader och dylikt behöver man inte göra en bouppteckning.

Vi kan hämta möbler samt flyttkartonger med glas/porslin, husgeråd, böcker, el-artiklar, leksaker och tavlor som packats för att klara av frakt (se nedan våra rekommendationer för packning och sortering). Vi kan även hämta större mängder kläder och textil och tar även emot dödsbon.

Dödsbodelägarna är de som har rätt att få gå in i ett dödsbo och är även de som har rätt till arv. Dödsbodelägare är alltså den avlidnes legala arvingar samt eventuella universella testamentstagare. Utgångspunkten är att dödsboet företräds av dödsbodelägarna gemensamt.

Man kan välja att värdera hela bohaget som en post i bouppteckningen. Om lösöre redovisas separat brukar det oftast vara något av högre värde, exempelvis dyrare möbler, musikinstrument och smycken. Bohag som nämnts i testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska inte tas med.