Tömning

Offert

Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Ingen uppgift är för liten eller för stor för oss.
Vi ser fram emot att stötta och arbeta med dig under denna viktiga tid i ditt liv. Våra konkurrenskraftiga priser på tjänster för dödsbo i Göteborg gör att du kan få förstklassig service till ett rimligt pris.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Dödsfall

I Göteborg kan det vara mycket krävande att förvalta ett dödsbo. Våra experter guidar dig genom processen steg för steg.
Dödsfall
Får Man Gå In I Ett Dödsbo Innan Bouppteckning

Får Man Gå In I Ett Dödsbo Innan Bouppteckning

Nordjouren tar hand om miljön. Frågor? Är du oroad? Vi finns här för dig.

Kommer

Vårt vänliga och erfarna team ordnar gärna ett möte vid en tidpunkt som passar dig. Med vår snabba respons och effektiva arbetsflöde ser vi till att din dödsbo hanteras snabbt utan att kompromissa med kvaliteten.
Hjälper
Hjälper
Varje fastighet är olika, vilket innebär att det kräver en skräddarsydd lösning. Vi sparar tid och pengar med vårt moderna tillvägagångssätt.
Hur Länge Kan Ett Dödsbo Hyra En Lägenhet
Vår tjänst i Göteborg omfattar allt från juridisk support till försäljning av fastighet. Vi tar hand om all packning och transport så att du kan koncentrera dig på dina prioriteringar.

Frequently Asked Questions

Hur lång tid bouppteckning och arvskifte tar beror dels på hur snabb du själv är och Skatteverkets handläggningstid. Det finns ingen bortre tidsgräns för när arvskifte måste vara klart. Undantaget gäller dock om den avlidne har en jordbruksfastighet. Då måste arvskifte ske inom fyra år från dödsfallet inträffade.

Vems ansvar är det att städa lägenheten? – Det är ditt. Dödsboet har samma skyldigheter att vårda lägenheten som en hyresgäst. Finns det pengar över när begravningen är betald kan du betala din pappas räkningar, hyra och städning.

Lawline svarar Vanligtvis används marknadsvärdet då en bouppteckningen upprättas. Men dödsbodelägarna är inte bundna av detta värde och kan, om de kommer överens, bestämma ett annat värde. Exempelvis kan värdet på bilen ha förändrats mellan förrättningen av bouppteckningen och arvskiftet. 15 May 2016

Ja, du ska deklarera arvet. Deklarationsskyldigheten gäller också arv som underskrider 20 000 euro.

Tillgångar. I bouppteckningen ska du ta upp den avlidnes tillgångar vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan t ex vara en fastighet, bankkonton, värdepapper, försäkringar utan förmånstagarförordnande och lösöre.