Väst Ab

Redigera Wikitext

Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Ingen uppgift är för liten eller för stor för oss.
Vi bygger långvariga relationer genom att fokusera på kvalitet och kundnöjdhet. För oss är inget jobb för litet.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Dödsboet

Varje fastighet är olika, vilket innebär att det kräver en skräddarsydd lösning. Vi sparar tid och pengar med vårt moderna tillvägagångssätt.
Dödsboet
Tömning

Tömning

Vårt primära mål är din tillfredsställelse. Vi är stolta över vårt engagemang och vårt engagemang för kunderna.

Pris

Det är viktigt för oss att vi erbjuder de bästa möjliga lösningarna. Behöver du hjälp med att sälja fastigheter inom ett dödsbo i Göteborg har du kommit rätt.
Mer
Mer
Vårt vänliga och erfarna team ordnar gärna ett möte vid en tidpunkt som passar dig. Med vår snabba respons och effektiva arbetsflöde ser vi till att din dödsbo hanteras snabbt utan att kompromissa med kvaliteten.
Stadskulturarv
Vår tjänst i Göteborg omfattar allt från juridisk support till försäljning av fastighet. Vi tar hand om all packning och transport så att du kan koncentrera dig på dina prioriteringar.

Frequently Asked Questions

När görs utbetalningen av arvskiftet? När alla arvtagare godkänt och undertecknat arvskiftet kan arvet betalas ut. Arvskifteshandlingen tas med till den bank där den dödsboet har sina pengar. Banken behöver den för att se vilka som har rätt att få pengar för att kunna betala ut pengarna.

Hur lång tid bouppteckning och arvskifte tar beror dels på hur snabb du själv är och Skatteverkets handläggningstid. Det finns ingen bortre tidsgräns för när arvskifte måste vara klart. Undantaget gäller dock om den avlidne har en jordbruksfastighet. Då måste arvskifte ske inom fyra år från dödsfallet inträffade.

Vems ansvar är det att städa lägenheten? – Det är ditt. Dödsboet har samma skyldigheter att vårda lägenheten som en hyresgäst. Finns det pengar över när begravningen är betald kan du betala din pappas räkningar, hyra och städning.

Lawline svarar Vanligtvis används marknadsvärdet då en bouppteckningen upprättas. Men dödsbodelägarna är inte bundna av detta värde och kan, om de kommer överens, bestämma ett annat värde. Exempelvis kan värdet på bilen ha förändrats mellan förrättningen av bouppteckningen och arvskiftet. 15 May 2016