Värdering Dödsbo

Dödsboanmälan

Vår tjänst är skräddarsydd för varje enskild fastighet i Göteborg. Inga förseningar, bara resultat. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
När du navigerar i komplexiteten i ett dödsbo i Göteborg behöver du en partner du kan lita på. Inga förseningar, bara resultat.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Göteborgsdialekt

Vi ser till att du får högsta möjliga pris för alla dina värdefulla föremål. Vi respekterar din integritet.
Göteborgsdialekt
Uffes Bilskrot

Uffes Bilskrot

Vårt engagerade och professionella team är redo att hjälpa dig med allt som har med dödsbon att göra. Du har kommit till rätt plats om du vill ha hjälp med att sälja fastigheter i en fastighet nära Göteborg.

Ser Till

Vi har ett professionellt team som är redo att hjälpa dig i alla frågor som rör dödsbon. Våra Göteborgs fastighetskonsulter erbjuder en individuell konsultation för att till fullo förstå dödsboet.
tömning av dödsbo göteborg
tömning av dödsbo göteborg
Hög kvalitet behöver inte kosta en förmögenhet. Vill du ha något speciellt, eller är det bara lite annorlunda? Vi kan anpassa vår tjänst för att passa din unika Göteborgsgård.
Får Man Sälja Saker Innan Bouppteckningen Är Klar
Våra experter guidar dig steg för steg genom hela processen. Vårt erfarna och engagerade team hjälper dig med allt som har med dödsbo att göra.

Frequently Asked Questions

Dödsboets delägare beslutar i regel gemensamt om dödsboets ärenden. Om dödsboets delägare så vill kan de emellertid ge en person fullmakt att sköta dödsboets bankärenden. Du kan använda vidstående fullmaktsmodell för ändamålet. Dödsboets kontor eller vår kundtjänst kan ge ytterligare information.

En god man ska spara räkenskaper, verifikationer och andra handlingar som rör uppdraget till dess klagotiden på tre år gått till ända. Därefter ska dessa handlingar överlämnas till huvudmannen, ev ny god man eller huvudmannens dödsbo.

Dödsbodelägarna är de som har rätt att få gå in i ett dödsbo och är även de som har rätt till arv. Dödsbodelägare är alltså den avlidnes legala arvingar samt eventuella universella testamentstagare. Utgångspunkten är att dödsboet företräds av dödsbodelägarna gemensamt.

Du kan betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader, digitalt eller med betaltjänst via kuvertgiro. Om bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket tidigare än så upphör betaltjänsten i samband med detta.