Nordjourense

Fram

Vi strävar efter perfektion i varje aspekt av vårt arbete. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Kontakta oss idag för att diskutera din dödsbo i Göteborg.
Din säkerhet är viktig för oss på Nordjouren. När du är redo att starta processen finns vårt team här för att hjälpa dig.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Hur Länge Kan Ett Dödsbo Äga En Fastighet

Varje fastighet är unik och kräver en lösning som är skräddarsydd för den. För oss är din tillfredsställelse vår högsta prioritet.
Hur Länge Kan Ett Dödsbo Äga En Fastighet
Vilka Försäkringar Betalas Ut Vid Dödsfall

Vilka Försäkringar Betalas Ut Vid Dödsfall

Nordjouren kommer att vara din partner för livet. Vår professionella support och vägledning kommer aldrig att lämna dig ensam.

Gör

Vi är redo att svara på dina frågor och hjälpa till med alla dina speciella önskemål. Är du redo? Kontakta oss för att veta mer om din fastighet i Göteborg.
Vad Får Man Röra I Ett Dödsbo
Vad Får Man Röra I Ett Dödsbo
Vi hanterar varje dödsbo med fullständig konfidentialitet och integritet. Varje fastighet är unik och därför erbjuder vi individuell rådgivning för att på djupet förstå din fastighet i Göteborg.
Arvskifte
Varje fastighet i Göteborg har sina unika egenskaper som vi behandlar med omsorg och respekt. Du är aldrig ensam med vårt stöd och vägledning.

Frequently Asked Questions

Vad gäller bostad (fastighet och bostadsrätt, inte hyresrätt) så kan den nya ägaren inte få tillträde förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. Däremot är det möjligt att tömma bostaden och lägga ut den för försäljning innan bouppteckningen är registrerad.

Under förutsättning att man som dödsbodelägare är bouppgivare måste man alltså skriva under bouppteckningen. Annars behöver man inte göra det. Observera även att kopian av den undertecknade bouppteckningen ska skrivas under ""av någon"".

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Dessa ska som huvudregel tas upp till marknadsvärdet, ett undantag är fastigheter som får tas

Du kan betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader, digitalt eller med betaltjänst via kuvertgiro. Om bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket tidigare än så upphör betaltjänsten i samband med detta.

Bank-, betal- och kreditkort samt BankID spärras. Dispositionsrätter tas bort för god man och förvaltare. Kapital- och räntebesked skickas till dödsboets adress. Internetbanken, mobilbanken och Kundcenter Privat avslutas.