Göteborgsdialekt

Måste Bouppgivare Närvara Vid Bouppteckning

Vi tror på transparens. Vår empati och förståelse gör oss till din partner under en svår tid. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vi kan då bättre förstå dina behov och önskemål, så att vi kan ge bästa möjliga service. Våra priser är konkurrenskraftiga och du får förstklassig service för din fastighet i Göteborg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Är Det Skatt På Dödsbo

Inga förseningar, bara resultat. Nordjouren är den enda fastighetsserviceleverantören i Göteborg som erbjuder tjänster av högsta standard.
Är Det Skatt På Dödsbo
Våra

Våra

Vi har ett professionellt team som är redo att hjälpa dig i alla frågor som rör dödsbon. Våra Göteborgs fastighetskonsulter erbjuder en individuell konsultation för att till fullo förstå dödsboet.

Karl Johansgatan

Du kan vara säker på att vi kommer att hantera din dödsbo med högsta omsorg och sekretess. Vi inser att den här tiden är känslig och kommer att göra vårt bästa för att stödja dig.
Som
Som
Vårt engagerade och professionella team är redo att hjälpa dig med allt som har med dödsbon att göra. Du har kommit till rätt plats om du vill ha hjälp med att sälja fastigheter i en fastighet nära Göteborg.
Dödskällan
Vi ser till att du får högsta möjliga pris för alla dina värdefulla föremål. Vi respekterar din integritet.

Frequently Asked Questions

Du ärver inte skulder Du ärver alltså aldrig skulder.

Om en tillgång eller skuld har uppkommit efter dödsfallet, ska den inte tas med i bouppteckningen. Undantag gäller dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader. Efter att bouppteckningen har upprättats ska den avlidnes och boets skulder betalas.

Att tömma lägenheten innan bouppteckningen har gjorts, klassificeras därför som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) eller förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken). Det är alltså inte tillåtet att tömma lägenheten innan bouppteckning har gjorts, utan räknas som ett brottsligt beteende - vilket är straffbart.

Dödsboets delägare beslutar i regel gemensamt om dödsboets ärenden. Om dödsboets delägare så vill kan de emellertid ge en person fullmakt att sköta dödsboets bankärenden. Du kan använda vidstående fullmaktsmodell för ändamålet. Dödsboets kontor eller vår kundtjänst kan ge ytterligare information.

En god man ska spara räkenskaper, verifikationer och andra handlingar som rör uppdraget till dess klagotiden på tre år gått till ända. Därefter ska dessa handlingar överlämnas till huvudmannen, ev ny god man eller huvudmannens dödsbo.