Issuu

Stadskulturarv

Vårt engagemang för kvalitet och kundnöjdhet bygger långsiktiga relationer som håller. Vi värdesätter transparens och tar inga dolda avgifter för fastighetsservice i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Med vårt partnernätverk kan vi förse dig med ett antal tjänster relaterade till din Göteborgsfastighet. De ser till att allt går smidigt och i enlighet med lagen.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Dödsboet

Du kan få förstklassiga tjänster till överkomliga priser med våra fastighetstjänster i Göteborg. Våra kunder delar gärna med sig av sina erfarenheter om våra tjänster.
Dödsboet
Dodsboanmalan Goteborg

Dodsboanmalan Goteborg

Kostnader är något som ingen vill bli förvånad över. Varje projekt börjar med en detaljerad utvärdering av fastigheten du äger i Göteborg.

Redigera Wikitext

Din information är säker och säker hos oss. Genom vårt nätverk av partners erbjuder vi ett brett utbud av olika tjänster relaterade till din fastighet i Göteborg.
Tömning
Tömning
Moderna metoder sparar både pengar och tid. Vårt mål är att överträffa dina förväntningar.
Pris
Vi gör allt för dig, från packning till transport av godset, så att du kan fokusera på det som är viktigast. Vi finns tillgängliga när du behöver.

Frequently Asked Questions

Från och med det fjärde året efter dödsfallsåret betalar dödsboet statlig inkomstskatt med 20 procent på hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga även på inkomst som understiger den nedre skiktgränsen för statlig skatt. Bostad som finns i döds-boet räknas som näringsfastighet eller näringsbostadsrätt.

Dödsbon som äger jord- eller skogsbruksfastighet måste avveckla ägandet om fastigheten senast fyra år efter utgången av det år då dödsfallet inträffade. Om det finns särskilda skäl till att dödsboet inte kan uppfylla dessa krav kan länsstyrelsen medge anstånd.

Vid värdering av lös egendom (lösöre) följer man alltid marknadsvärdet. Det innebär att priset på egendomen konverteras till värdet som det var på marknaden vid dödsfallet. Värdet ger sedan en enkel indikation på vad bohaget eventuellt kan säljas för på marknaden. Marknadsvärdet är ett direkt försäljningsvärde.

Värdera bostad i dödsbo Det värde man oftast använder sig av i en bouppteckning, för att värdera en bostad i ett dödsbo, är marknadsvärdet. Vet ni inte marknadsvärdet på bostaden kan ni ta hjälp av en mäklare att utföra en värdering på huset eller lägenheten.