Styrsö

Döden

Vårt engagemang och engagemang för våra kunder sätter oss i en klass för sig. Du kan alltid nå oss om du har frågor eller behöver hjälp. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Nordjouren förvaltar sedan flera år dödsbon i Göteborg. Vårt professionella och engagerade team är här för att hjälpa dig med allt som rör fastigheter.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Städ

Det finns ingen uppgift för liten eller stor för oss. Vi erbjuder en personlig och skräddarsydd service för varje unik fastighet i Göteborg.
Städ
När Behöver Man Inte Göra En Bouppteckning

När Behöver Man Inte Göra En Bouppteckning

Vad tycker våra nöjda kunder om våra fastighetstjänster? Vårt engagemang för kundnöjdhet och kvalitet bygger varaktiga relationer. Vi kommer att göra allt vi kan för att överträffa dina förväntningar när det gäller din fastighet i Göteborg.

Måste Tömma Lägenhet Innan Bouppteckning

Vi är medvetna om att detta kan vara en svår tid för dig, och vårt mål är att göra allt för att hjälpa. Du väljer att vi ska förvalta din dödsbo i Göteborg eftersom vi kommer att finnas vid din sida genom hela processen.
Hur Lång Tid Tar Det Innan Man Får Pengar Från Dödsbo
Hur Lång Tid Tar Det Innan Man Får Pengar Från Dödsbo
Vi är glada att kunna erbjuda dig en mängd olika tjänster som täcker allt som behövs för att förvalta en fastighet i Göteborg. Vi strävar efter att möta och överträffa dina förväntningar på din Göteborgsfastighet.
Utfört Arbete
Vi är stolta över att kunna erbjuda en rad tjänster som täcker allt du behöver för att förvalta ett dödsbo i Göteborg. Vi vet att de kulturella nyanserna i Göteborg kan ha en betydande inverkan på hur en fastighet sköts.

Frequently Asked Questions

Den person som bäst känner till dödsboets tillgångar och skulder (bouppgivaren) måste närvara vid bouppteckningsförrättningen. För övriga dödsbodelägare är deltagandet frivilligt.

Innan arvingarna kan fördela arvet efter den avlidne måste det först ske en värdering av dödsboet genom en bouppteckning. För att något inte ska räknas som bedrägeri eller förskingring bör ingen av arvingarna ta saker eller sälja egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar.

Det finns inget närvarokrav på mötet. Det är endast bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen som måste närvara på förrättningsmötet. Den andra förrättningsmannen kan kontrollera bouppteckningen i efterhand.

Bouppteckningens innehåll En bouppteckning ska innehålla uppgifter om bl. a. den avlidna, arvingar och eventuella testamentstagare, samt om tillgångar och skulder. Av bouppteckningen ska det framgå vem som är bouppgivare och vilka som har varit förrättningsmän.

Exempel på fel i bouppteckningen kan vara att alla dödsbodelägare inte blivit kallade till förrättningen, att vissa tillgångar värderats felaktigt, att vissa skulder inte uppdagats med mera. Vid sådana fel krävs vanligtvis en tilläggsbouppteckning, där man får göra om själva processen.