Dödsboanmälan

Bästa Sätt

Kostnader är något som ingen vill bli förvånad över. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Varje projekt börjar med en detaljerad utvärdering av fastigheten du äger i Göteborg.
Varje fastighet kräver en unik lösning. Vi kan hjälpa dig att hitta en lämplig tidpunkt att träffa en av de vänliga, erfarna medlemmarna i vårt team i Göteborg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Göteborg Energi Dödsbo

Med vårt partnernätverk kan vi förse dig med ett antal tjänster relaterade till din Göteborgsfastighet. De ser till att allt går smidigt och i enlighet med lagen.
Göteborg Energi Dödsbo
Har

Har

Teamet på Nordjouren består av trevlig och tillmötesgående personal som bryr sig om dina behov vad gäller dödsbo i Göteborg. Flytt och röjning av egendom kan vara en av de mest krävande aspekterna av att förvalta ett dödsbo i Göteborg.

Vilka Problem Kan Uppstå Vid Bouppteckning

Din information är säker och säker hos oss. Genom vårt nätverk av partners erbjuder vi ett brett utbud av olika tjänster relaterade till din fastighet i Göteborg.
Arv
Arv
Vi bryr oss om din integritet. Vi har skräddarsydda lösningar för varje fastighet, oavsett hur stor eller komplex den är.
Värdering Dödsbo Göteborg
Vi gör allt för dig, från packning till transport av godset, så att du kan fokusera på det som är viktigast. Vi finns tillgängliga när du behöver.

Frequently Asked Questions

Utan en bouppteckning kan boets ställning förbli obekant och pengarna bli liggande kvar på banken.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

Fastighetens värde Normalt används marknadsvärdet vid arvskifte. Att använda taxeringsvärde går bra om alla dödsbodelägare är överens om det. Normalt ska taxeringsvärdet motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Nedan uträkning är något förenklat, behöver ni mer information hänvisar jag till Skatteverket.

Från och med det fjärde året efter dödsfallsåret betalar dödsboet statlig inkomstskatt med 20 procent på hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga även på inkomst som understiger den nedre skiktgränsen för statlig skatt. Bostad som finns i döds-boet räknas som näringsfastighet eller näringsbostadsrätt.

Dödsbon som äger jord- eller skogsbruksfastighet måste avveckla ägandet om fastigheten senast fyra år efter utgången av det år då dödsfallet inträffade. Om det finns särskilda skäl till att dödsboet inte kan uppfylla dessa krav kan länsstyrelsen medge anstånd.