Sälja Dödsbo

Hur Mycket Kostar Det Att Kremeras

För att säkerställa att vi förvaltar fastigheter till högsta möjliga standard har vi utvecklat våra processer. Nordjouren värnar om miljön och gör allt för att hanteringen av ett dödsbo i Göteborg ska ske på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vi samarbetar med några av de bästa juridiska experterna inom dödsbon i Göteborg för att se till att allt går smidigt och enligt lagen. Vi är din enda kontaktpunkt från början till slut.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Göteborgsbranden

Vi ser fram emot att arbeta med och stötta dig under denna viktiga fas av ditt liv. Oavsett storleken på din egendom eller hur komplex den kan vara erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Göteborgsbranden
Kan Man Göra Någon Helt Arvlös

Kan Man Göra Någon Helt Arvlös

Vi tillhandahåller en personlig service anpassad efter de individuella behoven för varje fastighet i Göteborg. Vårt engagemang för kvalitet och kundservice bygger långvariga relationer.

Hur Mycket Skatt Betalar Man På Dödsbo

Vi förstår att tiden kan vara avgörande när det gäller dödsbon i Göteborg. Nordjouren uppskattar ditt samarbete i Göteborg för fastighetsförvaltning.
Får Man Slänga Kläder Innan Bouppteckning
Får Man Slänga Kläder Innan Bouppteckning
Vi finns här för dig när du är redo. Nordjouren består av ett trevligt, tillmötesgående team som är dedikerade till att möta dina fastighetsbehov i Göteborg.
Tömmer Bostaden Fullständigt
Vi är unika i vårt engagemang för våra kunder. Behöver du något speciellt eller unikt? Vi kan skräddarsy våra tjänster för din unika fastighet i Göteborg.

Frequently Asked Questions

Kan en förälder ge bort all egendom före sin död för att göra bröstarvingar arvlösa? Nej, en förälder kan inte ge bort all sin egendom i gåva för att på så sätt göra ett barn arvlöst och hindra att arvingen får laglotten. Barnen kan kräva att få sin laglott av gåvotagaren.

Exempel på fel i bouppteckningen kan vara att alla dödsbodelägare inte blivit kallade till förrättningen, att vissa tillgångar värderats felaktigt, att vissa skulder inte uppdagats med mera. Vid sådana fel krävs vanligtvis en tilläggsbouppteckning, där man får göra om själva processen.

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

Den avlidna personens arvingar har rätt till 50% av all egendom. Med äktenskapsförord delas er egendom enligt vad ni har bestämt i förordet. Den avlidnes arvingar har rätt till all egendom som är den avlidnes enskilda egendom enligt äktenskapsförordet och hälften av makarnas giftorättsgods.