Flyttstädning

Kan

Vi är engagerade i perfektion. Vårt engagemang och engagemang gentemot våra kunder skiljer oss åt. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Detta gör att vi till fullo kan förstå dina krav och önskemål så att vi kan ge dig bästa möjliga service. Vi erbjuder en konsultation för varje fastighet för att hjälpa dig att förstå det i detalj.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Issuu

Inga förseningar, bara resultat. Nordjouren är den enda fastighetsserviceleverantören i Göteborg som erbjuder tjänster av högsta standard.
Issuu
Hur Skriver Man Över En Bil Från Ett Dödsbo

Hur Skriver Man Över En Bil Från Ett Dödsbo

Tveka inte att ringa Nordjouren redan idag om du behöver en delägare i Göteborg som kan förvalta dödsboet. Vårt stöd och professionella vägledning säkerställer att du inte lämnas ensam på din resa.

Dig

Vi tror på transparens. Vår empati och förståelse gör oss till din partner under en svår tid.
Vad Händer Med Bankkonton När Man Dör
Vad Händer Med Bankkonton När Man Dör
Du kan vara säker på att vi kommer att hantera din dödsbo med högsta omsorg och sekretess. Vi inser att den här tiden är känslig och kommer att göra vårt bästa för att stödja dig.
Vem Värderar Ett Dödsbo
Vi kan då bättre förstå dina behov och önskemål, så att vi kan ge bästa möjliga service. Våra priser är konkurrenskraftiga och du får förstklassig service för din fastighet i Göteborg.

Frequently Asked Questions

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Du ärver inte skulder Du ärver alltså aldrig skulder.

Om en tillgång eller skuld har uppkommit efter dödsfallet, ska den inte tas med i bouppteckningen. Undantag gäller dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader. Efter att bouppteckningen har upprättats ska den avlidnes och boets skulder betalas.

Att tömma lägenheten innan bouppteckningen har gjorts, klassificeras därför som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) eller förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken). Det är alltså inte tillåtet att tömma lägenheten innan bouppteckning har gjorts, utan räknas som ett brottsligt beteende - vilket är straffbart.