Nordjouren

Uddevalla

Vår tjänst i Göteborg omfattar allt från juridisk assistans till försäljning och flytt av egendom. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vi hanterar dem med omsorg.
All information du lämnar till oss är helt säker. Kontakta Nordjouren om du letar efter någon som ska förvalta din fastighet i Göteborg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Måste Alla Arvingar Vara Med På Bouppteckning

Din integritet är viktig för oss. Frågor? Är du oroad? Vi är här för att hjälpa till.
Måste Alla Arvingar Vara Med På Bouppteckning
Flyttbolag Göteborg

Flyttbolag Göteborg

Din tillfredsställelse är huvudmålet. Behöver du snabbt hjälp med din fastighet i Göteborg? Nordjouren tillhandahåller snabb och pålitlig service närhelst du behöver det.

Vad Kontrollerar Skatteverket I En Bouppteckning

Vi kontrollerar att alla dokument följer lagen och är korrekta. Frågor? Är du oroad? Vi är här för att hjälpa.
Vat
Vat
Väljer du att arbeta hos oss i Göteborg på din fastighet kan du räkna med öppna och ärliga kommunikationer från början. Vi hatar alla oväntade anklagelser.
Ser
Vår empati och förståelse för din situation gör oss till mer än bara ett företag; vi är din partner i en känslig tid. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg.

Frequently Asked Questions

Enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund kostar en snittbegravning ca 27 000 kronor, då räknar man inte med gravsten, dödsannons och eventuella juridiska kostnader så som bouppteckning, bodelning och arvskifte. Begravningsbyråer tar vanligtvis en arbetskostnad på 5 000-15 000 kronor.

När bouppteckningen väl är registrerad hos Skatteverket ska tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna vilket görs genom ett arvskifte. Det har ingen betydelse om ni säljer fastigheten genom dödsboet eller efter att ni har skiftat arvet då ni oavsett måste betala vinstskatt för fastigheten när den väl sålts.

När bouppteckningen väl är registrerad hos Skatteverket ska tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna vilket görs genom ett arvskifte. Det har ingen betydelse om ni säljer fastigheten genom dödsboet eller efter att ni har skiftat arvet då ni oavsett måste betala vinstskatt för fastigheten när den väl sålts.

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid. De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Vem ska betala en bouppteckning? Det är i första hand dödsboet som ska betala för bouppteckningen och övriga kostnader i samband med dödsfallet. Som arvinge blir man inte ansvarig för den avlidnes skulder, utan de skulder som inte kan betalas ur dödsboet avskrivs.