Göteborg Dödsbo Tjänster

Arvskifte

Detta gör oss till mer än ett vanligt företag. Det finns inget värre än oväntade anklagelser. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
För att diskutera din Göteborgsfastighet med en av våra vänliga, kunniga teammedlemmar vid lämplig tidpunkt, boka en tid. Inga förseningar, bara resultat.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Vad Får Man Röra I Ett Dödsbo

Att förvalta ett familjegods kan vara en känslomässig och komplicerad process. Vi sköter allt från packning till transport så att du kan fokusera din uppmärksamhet på de saker som är viktigast för dig.
Vad Får Man Röra I Ett Dödsbo
Vilka Försäkringar Betalas Ut Vid Dödsfall

Vilka Försäkringar Betalas Ut Vid Dödsfall

Vår förståelse för processerna och vår erfarenhet säkerställer att allt hanteras på ett empatiskt och professionellt sätt. Från packning till transport av din fastighet, vi sköter allt så att du inte behöver oroa dig för någonting.

Gör

Vi förstår att varje fastighet är olika, därför ger vi en personlig konsultation för att bättre förstå din Göteborgsfastighet. Vi ser fram emot att arbeta med dig och stötta dig genom denna viktiga fas av ditt liv.
Måste Dödsbo Betala Begravning
Måste Dödsbo Betala Begravning
Nordjourens säkerhet är vår högsta prioritet. Vårt nätverk av partners gör att vi kan erbjuda en mängd olika tjänster för din fastighet i Göteborg.
Hur Länge Kan Ett Dödsbo Äga En Fastighet
Nordjourens team består av en välkomnande och vänlig personal som verkligen bryr sig om dig när det kommer till Göteborgs gods. Varje egendom behandlas med absolut konfidentialitet och integritet.

Frequently Asked Questions

När bouppteckningen och den eventuella bodelningen är klar, så ska den dödas bank flytta över pengar till den eller de som ska ärva. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut. När du kontaktar banken behöver du ha arvskifteshandlingen som visar vem som ska ha pengar. 30 Sept 2022

Hur lång tid bouppteckning och arvskifte tar beror dels på hur snabb du själv är och Skatteverkets handläggningstid. Det finns ingen bortre tidsgräns för när arvskifte måste vara klart. Undantaget gäller dock om den avlidne har en jordbruksfastighet. Då måste arvskifte ske inom fyra år från dödsfallet inträffade.

Pengar på bankkonton kan vara giftorättsgods och ska i så fall ingå i bodelningen, om det inte är så att något gör att pengarna är enskild egendom. Att endast en av makarna står på kontot ändrar inte faktum att pengarna på kontot fortfarande kan vara giftorättsgods.

Det är tillåtet att köra en bil som tillhör ett dödsbo under en övergångsperiod, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Men kom ihåg att övergångsperioden vanligtvis är begränsad till att endast täcka det som är nödvändigt för att hantera dödsboets angelägenheter.