Direktpress

Arvsrätt

Du kan boka en tid med vårt erfarna och trevliga team för att diskutera din fastighet i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Ingen gillar att bli överraskad av oväntade kostnader.
Kvalitet är inte ett löfte, det är en garanti. Din tillfredsställelse är vårt främsta mål.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Vg Dödsbo

Nordjouren är engagerad i miljön. Din information är säker och säker hos oss.
Vg Dödsbo
Tömning Och Städning Av Dödsbo Göteborg

Tömning Och Städning Av Dödsbo Göteborg

Frågor? Är du oroad? Vi finns här för dig. Den gör allt den kan för att ett Göteborgsgods ska hanteras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Hur Mycket Kostar Det Att Tömma Och Städa Ett Dödsbo

Vår kvalitet är inte bara ett löfte; det är också en garanti. Vi garanterar dig bästa möjliga service tack vare vår kunskap och erfarenhet.
Vad Kostar Lagfart För Dödsbo
Vad Kostar Lagfart För Dödsbo
Vårt team av experter guidar dig genom varje steg. Vi hanterar alla dödsbo med största diskretion och omsorg.
Försäljning
Om du har några frågor eller behöver hjälp med ditt Göteborgsgods finns vi alltid här för att hjälpa dig. Varje fastighet är unik och det kräver en skräddarsydd lösning.

Frequently Asked Questions

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Kan en förälder ge bort all egendom före sin död för att göra bröstarvingar arvlösa? Nej, en förälder kan inte ge bort all sin egendom i gåva för att på så sätt göra ett barn arvlöst och hindra att arvingen får laglotten. Barnen kan kräva att få sin laglott av gåvotagaren.

Exempel på fel i bouppteckningen kan vara att alla dödsbodelägare inte blivit kallade till förrättningen, att vissa tillgångar värderats felaktigt, att vissa skulder inte uppdagats med mera. Vid sådana fel krävs vanligtvis en tilläggsbouppteckning, där man får göra om själva processen.

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.